API-GS-141120 | Działka Sprzedaż, Lesznowola, Janczewice | 3 200 000 PLN

Lokalizacja
mazowieckie, piaseczyński, Lesznowola, Janczewice
Pow. całkowita [m2]
10300,00 m2
Cena
3 200 000 PLN
Przeznaczenie działki
inwestycyjna
Zagospodarowanie działki
Niezagospodarowana
Ukształtowanie działki
płaska
Kształt działki
prostokąt
Ogrodzenie działki
brak
Gaz
jest
Woda
jest
Kanalizacja
tak
Prąd
jest
Dojazd
asfalt
DZIAŁKA INWESTYCYJNA NA SPRZEDAŻ 10 300 M2

Na sprzedaż 2 działki o łącznej powierzchni 1,03 ha o wymiarach ok. 35m x 290m.

Działki znajdują się w miejscowości Janczewice bezpośrednio przy ruchliwej drodze łączącej Lesznowolę z Raszynem, w bliskiej odległości dróg krajowych nr 7 i 721.

Działki nieutwardzone, dojazd asfaltowy, media w granicy (woda, prąd, gaz, kanalizacja - w budowie).

W planie zagospodarowania oznaczone jako UP - Tereny zabudowy usługowo-przemysłowej.

Uchwała :
Dla terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej oznaczonych symbolem literowym UP ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa usługowa,
- zabudowa produkcyjna,
- rzemiosło,
- składy, magazyny,
b) przeznaczenie dopuszczalne:
- wytwórczość,
- usługi komunikacyjne, w tym parkingi i garaże, usługi motoryzacyjnych i obsługi samochodów
w tym stacje paliw,
- zieleń urządzona,
- obiekty małej architektury,
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;
2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków;
3) nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 4 m wzdłuż linii rozgraniczającej terenu na
terenie o symbolu 3 UP od strony terenów 2 MN i 7MN;
4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna intensywność zabudowy - 1,5,
b) minimalna intensywność zabudowy - 0,001,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 70%,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10%,
e) maksymalna wysokość zabudowy - 14,0 m,
f) geometria dachu - dachy płaskie lub dwuspadowe, wielospadowe o nachyleniu głównych połaci
dachowych do 45º;
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900 m2;
6) ustalenia pkt 5 nie dotyczą wydzieleń działek w celu lokalizacji urządzeń i obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej oraz powiększenia działek sąsiednich lub regulacji istniejących granic
działek;
7) minimalna liczba miejsc parkingowych:
a) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej
według następujących wskaźników:
- dla zabudowy usługowej - minimum 2,5 miejsca do parkowania na każde 100m2 powierzchni
użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca do parkowania,
- dla usług komunikacyjnych, motoryzacyjnych i obsługi samochodów - co najmniej 1,8 miejsc
postojowych na każde 100 m2 powierzchni użytkowej,
- dla składów i magazynów, zabudowy produkcyjnej, rzemiosła, wytwórczości - odpowiednia ilość
miejsc postojowych dla maksymalnej liczby wszystkich jednoczesnych użytkowników
i pracowników obiektów, lecz nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na każde 30 m2 powierzchni
użytkowej budynków usługowych i biurowych lub tych części budynków, które pełnią funkcję
usługową i biurową,
b) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej miejsca do parkowania należy
obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

 

Agent Katarzyna Lenard
Komórka 600341270
E-mail k.lenard@akces.org.pl


Napisz do nas


- GPS (52.091152, 20.934440)

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.